แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท.


แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา

     

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนแบบครบวงจร (การผลิตข้าวครบวงจร) ให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยระยะแรกจะทำการสีข้าวเปลือกวันละ 2 ตันเพื่อนำข้าวที่ผลิตได้ออกจำหน่ายในตราสินค้า “ภัทรพัฒน์” และจัดจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป โดยจะมีข้าวสารและข้าวกล้อง ส่งขายประมาณดือนละ 20,000 กิโลกรัม (สามารถเข้าสู่จุดคุ้มทุนได้ภายในระยะเวลา 5 ปี) โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม 2553 นี้

Social Networkเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Copyright © 2012 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์. All Rights Reserved.

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์