แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท.


แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้เหมืองทอง

     

     แหล่งแร่ทองคำที่สำคัญ จากการตรวจพบของกรมทรัพยากรธรณี ในพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออก บ้านบ่อนางชิง ได้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณ 300 ปีที่ผ่านมา ในระยะเริ่มแรกมีชาวบ้านซึ่งเป็นพี่น้องกันอพยพมาตั้งถิ่นฐานอาศัย ประมาณ 10 ครอบครัว โดยสมัยนั้นสภาพทางภูมิศาสตร์ยังเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดอาศัย อยู่ จากความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร มีการเข้ามาค้าขายเกิดกิจการด้านเศรษฐกิจมากมาย จากหลักฐานที่พบทำให้ทราบว่า ในอดีตนั้นชาวต่างชาติได้เข้ามาทำเหมืองทอง ในบริเวณบ้านบ่อนางชิง ซึ่งสามารถสังเกตได้จากหลักฐานต่าง ๆ อาทิเช่น โบกี้รถไฟ โครงกระดูก และอุปกรณ์เครื่องมือในการขุดทอง

Social Networkเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Copyright © 2012 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์. All Rights Reserved.

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์