แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท.


แผนการจัดการเรียนรู้

คำชี้แจง

     ทำไมต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้? จุดเริ่มต้นของการนำพาครูเข้ามามีส่วนร่วมในการ "พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้" ก็เพื่อทำให้เกิดชุมชนเล็ก ๆ สำหรับการเริ่มต้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เนื่องจากครูแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลาย ซึ่งจะสะท้อนผ่านแนวคิดและวิธีในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรม การใช้คำถาม และการวัดและประเมินผลใน "แผนการจัดการเรียนรู้" ที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น และครูทุกคนก็จะได้เรียนรู้จากความแตกต่างของประสบการณ์ของแต่ละคน ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนที่ "มีแผนการจัดการเรียนรู้" ที่เห็นได้ชัดก็คือ ครูผู้สอนจะมี "ความมั่นใจ" มากขึ้น ซึ่งความมั่นใจนี้จะแสดงออกมาให้เห็นได้ผ่านท่าทางและวิธีการพูดขณะที่กำลังดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในส่วนนี้ ผู้เรียนก็สามารถรับรู้ได้เช่นกัน "แผนการจัดการเรียนรู้" ยังทำให้ผู้สอนสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาในการสอนได้ ทำให้ผู้สอนสามารถมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาที่จะใช้สอน และเจาะเข้าประเด็นสำคัญตามลำดับการสอนที่ได้เตรียมมา ทำให้ผู้สอนมีความพร้อมในเรื่องของการเลือกใช้สื่อประเภทต่างๆ และลำดับของการนำสื่อที่เลือกแล้วมาใช้ในการเรียนการสอน สุดท้าย "แผนการจัดการเรียนรู้" ยังช่วยทำให้ผู้สอนได้สะท้อนเห็นความผิดพลาดของตนเองหลังจากการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้สอนสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการสอนในครั้งต่อ ๆ ไปได้ ซึ่งทั้งหมด คือเส้นทางของการพัฒนาวิชาชีพ จาก "อาชีพครู" ไปสู่ "ครูมืออาชีพ" เพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นหากยังมีลมหายใจอยู่

ตารางแผนจัดการเรียนรู้

ชื่อแหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้เหมืองถ่านหินแม่เมาะ

แหล่งเรียนรู้สามพันโบก

แหล่งเรียนรู้เหมืองดีบุกสะเมิง

แหล่งเรียนรู้ถ้ำแก้วโกมล

แหล่งเรียนรู้ภูหลวง

แหล่งเรียนรู้นาเกลือ

แหล่งเรียนรู้ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง

แหล่งเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา

แหล่งเรียนรู้คลองนาคา

แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

แหล่งเรียนรู้ละลุดินแดนมหัศจรรย์

แหล่งเรียนรู้สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

แหล่งเรียนรู้เหมืองทอง

แหล่งเรียนรู้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

แหล่งเรียนรู้โรงงานน้ำตาลมิตรผล

แหล่งเรียนรู้สวนสยาม

แหล่งเรียนรู้แห่เทียนพรรษา

แหล่งเรียนรู้ศูนย์วิจัยปาล์ม

แหล่งเรียนรู้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แหล่งเรียนรู้ศูนย์วิจัยยางพารา

แหล่งเรียนรู้อ่าวคุ้งกระเบน

แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

แหล่งเรียนรู้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

แหล่งเรียนรู้หุบป่าตาด

แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก

แหล่งเรียนรู้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

แหล่งเรียนรู้โรงผลิตน้ำบางเขน

แหล่งเรียนรู้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

Social Networkเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Copyright © 2012 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์. All Rights Reserved.

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์