แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท.


แนะนำแหล่งเรียนรู้

     

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเริ่มขึ้นจากการเป็นคลินิกการกีฬา ในปี พ.ศ. 2524  โดย ดร.สำอาง  พ่วงบุตร อธิบดีกรมพลศึกษาได้มอบหมายให้ ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา ในขณะนั้น จัดทำโครงการคลินิกการกีฬาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจ รักษา และบำบัดนักเรียน นักศึกษา และนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา

 


Social Networkเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Copyright © 2012 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์. All Rights Reserved.

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์