แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท.


แนะนำแหล่งเรียนรู้

     

     เมื่อเอ่ยถึงชื่อ "อ่าวคุ้งกระเบน" เชื่อว่าหลายคนต้องคิดถึงชายหาด ทะเล คลื่น และอาจจะคิดไปถึงปลาตีนในป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบนเป็นชื่อเรียกสั้นๆ ที่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจกันดีว่า หมายถึง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในด้านการทดลองวิจัยพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังทำหน้าที่ฝึกอบรมเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตลอดจนการดำเนินการและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ด้วย 

 


Social Networkเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Copyright © 2012 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์. All Rights Reserved.

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์