แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท.

sample_1


แบบประเมินเว็บไซต์

ท่านสามารถประเมินระบบหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา สื่อ เนื้อหา ตลอดจนฟังกชันต่าง ๆ ที่อยากให้มีในระบบ เพื่อตอบสนองการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประเมิน

Games

เชิญชวนผู้สนใจท่องเที่ยวป่าเขา ลำเนาไพร ท่านจะได้รู้จักความเป็นมาของ หิน 1 ก้อนที่ท่านเดินผ่าน ว่ามีความเป็นมาน่าพิศวงเพียงใด ในเกมชุดนี้ เป็นสถานที่ภาคตะวันออกของไทย

Play

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

Social Networkเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Copyright © 2012 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์. All Rights Reserved.

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์