เนื้อหา

      แสงแดดความยาวนานของแสงแดด และความเข้มของแสงแดดที่ส่องลงมาในแต่ละวัน มีผลต่ออุณหภูมิบนผิวโลกและสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆของลมฟ้าอากาศ ทั้งความชื้น ลม ความกดอากาศและ   อื่น ๆ ทั้งยังมีผลต่อการระเหยของน้ำและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชด้วย การวัดความยาวนานของแสงแดดในแต่ละวันวัดได้ด้วยเครื่องวัดแสงแดดที่มีลักษณะ เป็นลูกแก้วกลมใส มีที่สอดกระดาษอาบสารเคมีอยู่ข้างใต้ เมื่อแสงแดดส่องผ่านลูกแก้วจะหักเหไปรวมกันที่จุดโฟกัสบนกระดาษพอดี เกิดรอยไหม้บนกระดาษเป็นทางยาวซึ่งจะบอกความยาวนานของแสงแดด ส่วนความลึกของรอยไหม้จะบอกความเข้มของแสงแดด

วีดิทัศน์ เรื่อง เครื่องวัดความยาวนานแสงแดด