เนื้อหา

     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ บริเวณดอนห้วยราบ หมู่ที่ 12 ตำบลพลับพลาชัย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ 380 ไร่ เป็นพื้นที่น้ำไม่ท่วมและอยู่ติดคลองส่งน้ำมะขามเฒ่า -อู่ทอง ที่มีน้ำตลอดทั้งปี

วิดีทัศน์ เรื่อง ไปเรียนรู้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี

     เริ่มออกเดินทางจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ผ่านวัดป่าเลไลย์ ตรงไปเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 322 อีกประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าบ้านท่าเสด็จ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3460 อีกประมาณ 16 กิโลเมตร ก็จะถึงทางเข้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี