เนื้อหา

 วิดีทัศน์ เรื่อง การเกิดผลึกเกลือ

วัสดุอุปกรณ์
      1.บีกเกอร์ขนาด 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2 ใบ
      2.แท่งแก้วคน
      3.ตะเกียงแอลกอฮอล์
      4.ที่กั้นลมและที่วางตะแกรงลวดพร้อมตะแกรง
      5.เกลือ
      6.น้ำ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร


วิธีทำ
      1.เทน้ำใส่ในบีกเกอร์ และเทเกลือลงในน้ำ
      2.นำบีกเกอร์ขึ้นตั้งไฟ คนจนเกลือละลายหมด เติมเกลือและคนจนเกลือไม่ละลายต่อไปอีก
      3.นำบีกเกอร์ที่ใส่น้ำเกลือตั้งไว้ให้เย็นลง รินเฉพาะน้ำเกลือลงในบีกเกอร์อีกใบหนึ่ง
      4.นำบีกเกอร์นี้ไปตั้งในที่ร่มและไม่ถูกกระทบกระเทือน สังเกตและบันทึกผลทุกวัน


คำถาม
      - น้ำเกลือที่ถูกตั้งทิ้งไว้นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 2.ผลึกเกลือมีลักษณะอย่างไร