เนื้อหา

     กังหันลม ในบริเวณที่ทำนาเกลือ นอกจากจะมองเห้นพื้นที่ทำนาเกลือกว้าง ใหญ่แล้ว จุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนของนาเกลือคือ กังหันลม ที่ชาวนาเกลือใช้ฉุดระหัดวิดน้ำทะเลเข้านาเกลือ พื้นที่ทำนาเกลือเป็นพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลก็จริง แต่มีคันนาและมีระดับพื้นที่สูงจนน้ำทะเลท่วมไม่ถึง การนำน้ำทะเลเข้านาเกลือตั้งแต่อดีตจึงใช้ระหัดวิดน้ำ ระหัดประกอบด้วยรางไม้สี่เหลี่ยมยาว มีใบระหัดจำนวนมากทำด้วยแผ่นไม้บาง ๆ ติดเรียงกันเป็นแถว เคลื่อนที่วนเป็นวงอยู่ในรางไม้รอบเพลาที่ติดไว้ทั้งที่หัวและท้ายราง  ในการใช้งานจะวางปลายรางข้างหนึ่งจุ่มลงในน้ำนอกคันนา อีกปลายหนึ่งจะอยู่ในพื้นที่นาโดยยกสูงขึ้นให้รางเอียงพอสมควร (ไม่เกิน 30 องศา)  ถ้าออกแรงให้ล้อที่ติดกับเพลาตรงหัวระหัดหมุน จะทำให้ใบระหัดเคลื่อนที่วนไปตามราง และดึงน้ำให้ไหลขึ้นมาตามรางไม้ได้

      ในอดีต การทำให้ล้อของระหัดหมุนใช้แรงคน โดยทำคันออกมาใช้มือหมุนหรือใช้เท้าเหยียบ  ต่อมามีการคิดนำพลังงานจากลมหมุนระหัดแทนพลังงานจากคน โดยใช้กังหันลมรับพลังงานจากลม เมื่อลมพัดมาปะทะใบกังหันที่ทำด้วยเสื่อลำแพนหรือผ้าพลาสติกจะทำให้กังหันลม หมุนไปพร้อมกับแกน ล้อที่ติดอยู่กับแกนของกังหันลมก็จะหมุนไปด้วย เมื่อใช้โซ่เล็ก ๆ หรือเชือกทำเป็นสายพานคล้องระหว่างล้อของกังหันลมกับล้อของระหัด  ก็จะทำให้ล้อของระหัดหมุน ดึงให้ใบระหัดวิดน้ำได้ ปัจจุบัน มีการใช้กังหันลมเพื่อฉุดระหัดวิดน้ำเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ชาวนาเกลือส่วนใหญ่มักจะใช้เครื่องสูบน้ำที่ใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง ในการสูบน้ำทะเลเข้านาเกลือ

 วิดีทัศน์ เรื่อง กังหันลม

คำถาม
     
- การใช้กังหันลมฉุดระหัดวิดน้ำเข้านาเกลือ มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไร
     - การใช้เครื่องสูบน้ำที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง กับการใช้กังหันลมฉุดระหัดวิดน้ำเข้านาเกลือ มีข้อดี 
        หรือ ข้อเสีย แตกต่างกันอย่างไร