เนื้อหา

     ถ้าเริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือทางด่วนสายบางโคล่ - พระราม 2 ข้ามสะพานพระราม 9 ที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานขึง เข้าสู่ถนนพระราม 2 หรือทางหลวงหมายเลข 35 ผ่านทางแยกเข้าจังหวัดสมุทรสาคร ตรงไปทางจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นระยะทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 50 กิโลเมตรก็จะเห็นพื้นที่ทำนาเกลือแห่งแรกอยู่ทางซ้ายมือ บริเวณที่เรียกกันว่า นาโคก ตรงข้ามกับทางเข้าวัดนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ทำนาเกลือกว้างใหญ่ มีกังหันลมสำหรับวิดน้ำทะเลเข้านาเกลือตั้งไว้หลายจุด

     จาก จุดนี้ ถ้าเดินทางต่อไปอีกตามทางหลวงหมายเลข 35 หรือถนนพระราม2 อีกประมาณ 30 กิโลเมตร ผ่านแยกดอนหอยหลอด ของจังหวัดสมุทรสงครามไปแล้ว ก็จะถึงทางแยกไปคลองโคน  ซึ่งเป็นถนนเลียบชายฝั่งทะเลไปจนเข้าเขตจังหวัดเพชรบุรี ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ก็จะเข้าสู่ทางหลวงสาย 4012 เดินทางต่อไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้ายนบางตะบูน อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี มองเห็นนาเกลือกว้างใหญ่ทั้งสองฝั่งถนน เพราะมีการทำนาเกลือสมุทรที่มากที่สุดในประเทศไทย

วิดีทัศน์ เรื่อง ไปเรียนรู้ที่ นาเกลือ...กันนะ

คำถาม
     
-  ภูมิประเทศที่ใช้ทำนาเกลือสมุทร เป็นภูมิประเทศอย่างไร