เนื้อหา

     พืชต้องใช้น้ำและแร่ธาตุในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหาร ที่น่าสนใจคือ ต้นไม้ที่มีความสูงมาก ๆ จะใช้วิธีใดในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุขึ้นไปถึงใบซึ่งอยู่ยอดไม้เพื่อ สังเคราะห์ด้วยแสง

    

คำถาม
      - การออสโมซิสมีหลักการอย่างไร
     
การแพร่ของสาร มีหลักการอย่างไร         
     
ทิศทางการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชแตกต่างจากทิศทางการลำเลียงอาหารของพืชหรือไม่ อย่างไร

      ในฤดูแล้ง น้ำในดินมีน้อย ต้นไม้ส่วนมากจะปรับตัวตามธรรมชาติเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในช่วงแห้งแล้ง โดยจะเกิดกระบวนการทางเคมีที่ใบไม้ คลอโรฟิลล์จะลดลงมากจนใบไม้เปลี่ยนสีจากสีเขียว เป็นเหลืองและแดงตามลำดับ จากนั้นจึงหลุดร่วงจากกิ่งก้าน ต้นไม้จะลดการสร้างอาหารลงและเก็บน้ำไว้ในลำต้นเพื่อนำมาใช้สร้างอาหารที่ ส่วนต่าง ๆของต้นไม้ที่ยังมีคลอโรฟิลล์เหลืออยู่