เนื้อหา

    

 

 

วิดีทัศน์ เรื่อง พันธุ์ไม้บนภูหลวง

วิดีทัศน์ เรื่อง กล้วยไม้บนภูหลวง

วิดีทัศน์ เรื่อง มอสและเฟิน

คำถาม
     - ยกตัวอย่างพืชที่นักเรียนรู้จัก ซึ่งขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดมา 3 ชนิด
     - ยกตัวอย่างพืชที่นักเรียนรู้จัก ซึ่งขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อมา 3 ชนิด
     - ยกตัวอย่างพืชที่นักเรียนรู้จัก ซึ่งขยายพันธุ์ด้วยการใช้ลำต้นปักชำมา 3 ชนิด