เนื้อหา

         

     ถ้าเริ่มเดินทางจากตัวจังหวัดเลย ไปตามเส้นทางสายเลย-ภูเรือ ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ก็จะถึงถึงบ้านสานตม แล้วแยกซ้ายที่บ้านสานตมไปอีก 18 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และจากที่ทำการเขต ต้องเดินทางขึ้นไปบนภูหลวงตามเส้นทางเลียบไหล่เขาอีกประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึงหน่วยพิทักษ์ป่า โคกนกกระบา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาสิ่งต่าง ๆ บนภูหลวง

 วิดีทัศน์ เรื่อง เส้นทางสู่ภูหลวง จ.เลย