เนื้อหา

     “ปลา” เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำ และเป็นสัตว์เลือดเย็น ซึ่งหมายความว่าอุณหภูมิร่างกายของปลามีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม บนโลกของเรามีปลาประมาณ 30,000 สปีชีส์
     จากหลักฐานฟอสซิลทำนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปลาถือกำเกิดขึ้นเมื่อ 530 ล้านปีที่แล้ว ในยุคแคมเบรียน (Cambrian) ซึ่งมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนปลานัก ปลามีวิวัฒนาการหลากหลายที่สุดในยุคเดโวเนียน (Devonian) หรือยุคแห่งปลาเมื่อประมาณ 400 ถึง 350 ล้านปีที่ผ่านมา

รูปที่ 1 แสดงองค์ประกอบของปลา
(CC BY-SA 1.0 https://en.wikipedia.org/wiki/Fish#/media/File:Lampanyctodes_hectoris_(Hector%27s_lanternfish)2.png )


     ปลามีองค์ประกอบต่างจากสัตว์บก เพื่อให้ปลาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในน้ำได้ องค์ประกอบภายนอกที่เราสามารถสังเกตเห็นได้จากปลามีดังนี้
          1.กระดูกเปิดปิดเหงือก (Gill cover) เป็นส่วนที่ปกป้องเหงือก (Gill) ของปลาไว้ ปลาใช้เหงือกในการหายใจ ปลาจะนำน้ำเข้าทางปากและบังคับให้น้ำไหลผ่านออกทางเหงือ เหงือของปลาจะสกัดเอาออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำเข้าสู่เส้นเลือดของปลาและไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย
          2.เส้นข้างลำตัว (Lateral Line) เป็นระบบประสาทสัมผัสของปลา ทำหน้าที่รับรู้ การเคลื่อนไหวและการสั่นของน้ำรอบตัวปลา เป็นระบบนำร่องของปลาและช่วยให้ปลาหาอาหารหรือหลบหลีกจากศัตรู
          3.ครีบหลัง (Dorsal Fin) เป็นครีบที่อยู่บนหลังของปลา ช่วยในการทรงตัวของปลาไม่ให้ปลาหมุนรอบแกนตามแนวนอนที่ลากจากหัวปลาไปหางปลา (Rolling prevention) และยังช่วยให้ปลาสามารถเลี้ยวได้อย่างรวดเร็ว
          4.ครีบไขมัน (Fat Fin) เป็นครีบที่มีความอ่อนนุ่มอยู่ด้านหลังของครีบหลัง ปลาบางสายพันธ์ก็ไม่มีครีบไขมัน หน้าที่ของครีบไขมันยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัด
          5.หางปลา (Caudal Peduncle) เป็นบริเวณที่ลำตัวต่อกับครีบหาง
          6.ครีบหาง (Caudal Fin) เป็นครีบที่อยู่ส่วนท้ายสุดของปลาต่อจากหางปลา มีหน้าที่คอยบังคับทิศทางให้ปลาพุ่งไปข้างหน้า บังคับเลี้ยว และการทรงตัว
          7.ครีบทวาร (Anal Fin) เป็นครีบเดี่ยว อยู่ด้านล่างของลำตัวปลา หลังทวารหนักของปลา ช่วยให้ปลาสามารถทรงตัวได้
          8.โฟโตฟอร์ (Photophores) เป็นอวัยวะที่เปล่งแสงได้ของปลา ใช้ในการล่อเหยื่อ หรือสร้างความสับสนให้กับผู้ล่า
          9.ครีบล่างลำตัว (Pelvic Fins) เป็นครีบคู่ มีสองด้านซ้ายขวาของลำตัวปลา ทำหน้าที่ช่วยบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของปลา
         10.ครีบอก (Pectoral Fins) เป็นครีบคู่ มีสองด้านซ้ายขวาเช่นกัน อยู่ด้านหลังของกระดูกปิดเหงือก ครีบอกทำหน้าที่ช่วยบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของปลาเช่นกัน

     ปลาเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์ จึงมีการทำประมงมากมาย เพื่อจับปลามาเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังมีการทำฟาร์มปลาอย่างแพร่หลายด้วย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเรา


วีดิทัศน์เรื่องอาคารโลกใต้น้ำ