เนื้อหา

     หุ่นยนต์คือ เครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
     หุ่นยนต์แบ่งตามลักษณะของการเคลื่อนที่ได้ 2 แบบ คือหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ไม่ได้และหุ่นยนต์แบบเคลื่อนได้หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ไม่ได้ มักไม่มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายตำแหน่งอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์ตามโรงงานประกอบรถยนต์ ที่อาศัยเพียงแค่แขนกลในการเชื่อมวงจรต่าง ๆ โดยรถยนต์จะเป็นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไปตามสายพานแทน ดังนั้นหุ่นยนต์ในโรงงานรถยนตร์จึงไม่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนที่ไปไหน หรือหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารที่มีชื่อว่าฟีนิกซ์  ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่เช่นกัน เนื่องจากมีการกำหนดจุดประสงค์และพื้นที่ที่จะต้องทำการขุดและวิจัยดินบนดาวอังคารไว้แล้ว


รูปที่ 1 หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ไม่ได้ในโรงงานผลิตรถยนต์


รูปที่ 2 ยานสำรวจดาวอังคารฟีนิกซ์ (Phoenix) 


     ส่วนหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้ ก็จะมีความจำเป็นที่ต้องย้ายตำแหน่งอยู่ตลอดเวลา เช่น หุ่นยนต์ที่ต้องใช้ขนส่งของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในโรงงาน หุ่นยุนต์เครื่องดูดฝุ่นที่หลาย ๆ บ้านใช้ในปัจจุบันก็มีความจำเป็นต้องเคลื่อนที่ไปดูดฝุ่น ตามพื้นที่ที่กำหนด หรือหุ่นยนต์ที่ส่งไปสำรวจดาวอังคารหลายตัวก็เป็นหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้ เพราะต้องเดินทางไปสำรวจวัตถุต่าง ๆ ในหลาย ๆ บริเวณ เช่น คิวริออซิตี (Curiosity) บนดาวอังคาร ต้องเคลื่อนที่ไปสำรวจก้อนหิน ดิน ในหลายบริเวณ


รูปที่ 3 หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น 


รูปที่ 4 หุ่นยนต์คิวริออซิตีบนดาวอังคาร 


    ในปัจจุบันเราใช้หุ่นยนต์จำนวนมากช่วยเราทำงานเพราะหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มีความแม่นยำสูง และสามารถทำงานในสถานที่ที่คนไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ ในอนาคตหุ่นยุนต์จะสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองมากขึ้น ตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง และเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ ส่งผลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


วีดิทัศน์เรื่องห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์