เนื้อหา

     ยาเสพติดเป็นยาหรือสารเคมีที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วมีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ ผู้เสพจะต้องการเพิ่มปริมาณการเสพมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีความต้องการเสพอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา จนศูนย์เสียการควบคุมตนเอง สามารถทำอะไรที่ผิดกฏหมายเพื่อให้ได้ยานั้นมาเสพ เมื่อเสพไปนาน ๆ ผู้เสพจะมีสุขภาพร่างกายทรุดโทรม และเมื่อหยุดใช้ยาจะเกิดอาการถอนยาหรือที่เรียกกันว่าลงแดง

         

 

เมื่อจำแนกยาเสพติดตามลักษณะการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ยามเสพติดมีทั้งหมด 4 ประเภทคือ
     1.ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ทินเนอร์ กาว เป็นต้น
     2.ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ ยาไอซ์ ยาบ้า ยาอี กระท่อม โคเคน เป็นต้น
     3.ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ ยาเค แอลเอสดี เห็ดขี้ควาย ดีเอ็มที เป็นต้น
     4.ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือ กด กระตุ้น และหลอน ประสาท ร่วมกัน ได้แก่ กัญชา ใบกระท่อม เป็นต้น

ยาเสพติดมีหลายชนิด ในแต่ละประเทศมีการแพร่หลายของยาเสพติดแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับค่านิยม และความสามารถในการจัดหาสารตั้งต้น  ในประเทศไทยก็มีการระบาดของยาเสพติดอยู่มากเช่นกัน ยาเสพติดที่แพร่หลายและเป็นปัญหา 6 อันดับแรกคือ
     1.ยาบ้าหรือยาไอซ์ ยาบ้า (amphetamine) และยาไอซ์ (methamphetamine) เป็นยาเสพติดชนิดเดียวกัน เพียงแต่ยาไอซ์มีความบริสุทธิ์สูงกว่ายาบ้ามาก ยาบ้าถูกทำให้อยู่ในลักษณะของยาเม็ด อาจมีสีส้ม สีน้ำตาลหรือสีเขียว สามารถเสพโดยการรับประทาน เผาบนฟอยด์แล้วสูดควัน หรือละลายน้ำแล้วฉีดเข้าเส้นเลือดดำ ส่วนยาไอซ์มีลักษณะเป็นเกร็ดใสมีความบริสุทธิ์มาก สามารถเสพโดยการเผาแล้วสูดควันหรือละลายน้ำแล้วฉีดเข้าเส้นเลือดดำ ยาเสพติดทั้งสองจะออกฤทธิ์ไปกระตุ้นประสาทส่วนกลาง ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น ม่านตาขยาย ไม่หิว มีอารมณ์ทางเพศสูง และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
     2.เฮโรอีนหรืออนุพันธ์ของฝิ่นอื่น ๆ (Heroin) เป็นยาเสพติดที่สังเคราะห์มาจากฝิ่น มีลักษณะเป็นผงสีขาวรสขม สามารถเสพโดยการเอาไปละลายน้ำแล้วฉีดเข้าเส้นเลือดดำ หรือนำไปลนไฟแล้วสูดไอระเหย เฮโรอีนมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางทำให้ผู้เสพจะมีอาการเคลิบเคลิ้มมีความสุข แต่หากเสพในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้ระบบควบคุมการหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้
     3.โคเคน (Cocaine) เป็นยาเสพติดที่สังเคราะห์มาจากต้นโคคาที่มีมากบนภูเขาสูงในทวีปอเมริกาใต้ มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว มักนิยมเสพโดยการสูดเข้าจมูก ผู้เสพจะรู้สึกเคลิ้บเคลิ้มมึนเมา และจะออกฤทธิ์เป็นระยะเวลาสั้น ๆ หลังจากนั้นจะรู้สึกกระสับกระส่ายและหดหู่ เป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้ผู้เสพมีหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น การใช้ยาเกินขนาดจะทำให้หัวใจเต้นเร็วจนเกิดสภาวะหัวใจล้มเหลว
     4.ยาอี (Ecstacy) เป็นยาที่นิยมกันมากในกลุ่มวัยรุ่น ยาอีเคยเป็นยาที่ถูกใช้รักษาผู้ป่วยทางจิตในช่วยยุค 1970 ก่อนที่จะกลายมาเป็นยาเสพติดในอีก 10 ปีให้หลัง ยาอีมักจะมาในรูปของเม็ดยาสี เขียว ฟ้า ชมพู ส้ม ยาอีมักจะถูกเสพด้วยการรับประทาน ผู้เสพจะมีความรู้สึกตอบสนองสิ่งเร้าได้ง่ายจากประสาทสัมผัสต่าง ๆ ยาอีมีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง และอุณภูมิร่างกายสูง เมื่อหมดฤทธิ์ยาแล้วผู้เสพจะมีอาการซึมเศร้า ยาอีมีฤทธิ์ทำลายเซลล์สมอง ทำให้ผู้เสพที่เป็นวัยรุ่นมีผลการเรียนรู้ต่ำกว่าคนปกติทั่วไป
     5.ยาแก้ไอผสมโคเดอีน โคเคดีน (Codaine) เป็นสารเคมีที่สกัดจากฝิ่น มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นยาแก้ไอ โคเดอีนมีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ผู้เสพมีความสุขเคลิบเคลิ้มชั่วขณะหนึ่ง โคเดอีนมักถูกสมกับยาแก้ไอหรือแอลกฮอล์ และเสพด้วยวิธีการดื่ม การใช้โคเดอีนในระยะยาวจะทำให้เกิดอาการซึมเศร้าและขาดสมาธิ หากใช้เกิดขนาดอาจทำให้เกิดอาการชักได้
     6.กัญชา (Cannabis) เป็นพืชล้มลูก การนำกัญชามาใช้เสพนั้นจะนำช่อดอกตัวเมียและใบที่ติดมากับช่อดอก มาตากหรืออบแห้ง จากนั้นนำไปบดหรือหั่นเป็นฝอยแล้วจึงนำไปมวนกับยาสูบในบุหรี่หรือสูบโดยใช้บ้องกัญชา ผู้เสพจะดูดเอาควันจากกัญชาเข้าไปในปอด ค้างไว้ซักพักหนึ่งแล้วจึงปล่อยออก ทำให้มีอาการประสาทหลอน รู้สึกล่องลอยเห็นภาพที่ไม่มีอยู่จริง และมองเห็นสิ่งรอบตัวเรากำลังดำเนินไปอย่างช้า ๆ ผู้เสพจะมีอาการกระหายน้ำและอยากอาหารมาก ในระยะการสูบกัญชามีผลทำให้ความจำเสื่อม ความฉลาดลดลง การรับรู้เรื่องเวลาและระยะทางผิดปกติ และสามารถส่งผลให้เกิดอาการวิกลจริตได้

     สาเหตุที่ทำให้คนติดยาเสพติดคือ ตัวสารของยาเสพติด ตัวผู้เสพ และสภาพแวดล้อมที่ผู้เสพอาศัยอยู่ สารที่มีอยู่ในยาเสพติดเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ทำให้ร่างกายเรารู้สึกพึงพอใจและมีความสุขมากกว่าปกติมาก เมื่อหยุดเสพความรู้สึกนี้จะลดลง ทำให้ร่างกายมีความรู้สึกต้องการจะเสพอีกเพื่อให้ความรู้สึกพึงพอใจและความสุขดังกล่าวกลับมา ส่วนสาเหตุที่มาจากตัวผู้เสพนั้นอาจเกิดจากการที่ผู้เสพอาจต้องใช้ยาในการรักษาโรคเป็นระยะเวลานานจนทำให้เกิดการเสพติด หรือผู้เสพมีปัญหามากระทบจิตใจ มากจนต้องพึ่งพายาเสพติดเพื่อให้ลืมปัญหาดังกล่าว สภาพแวดล้อมเองก็มีส่วนสำคัญ บุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนเสพยาเสพติดมากก็มีโอกาสติดยาเสพติดไปด้วย เช่น การมีคนในครอบครัวหรือมีเพื่อนที่ติดยาเสพติด ก็อาจจะเหนี่ยวนำให้บุคคลดังกล่าวติดยาเสพติดได้เช่นกัน
     ยาเสพติดส่งผลกระทบด้านลบต่อตัวบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ และส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคมด้วย สังคมที่มีประชากรติดยาเสพติดมาก จะเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและไม่เจริญก้าวหน้า ดังนั้นการป้องกันและการบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติด จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
     การป้องกันคนไม่ให้ติดยาเสพติดสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ที่มีต่อตัวบุคคลและสังคม การส่งเสริมความแข็งแรงของสถานบันครอบครัว การออกกฏหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด การส่งเสริมการบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สังคมของเราปลอดจากยาเสพติดได้ สำหรับผู้ที่ติดยาเสพติดไปแล้ว การบำบัดรักษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้ที่ติดยาเสพติดสามารถกลับเข้าสู่สังคมเพื่อช่วยพัฒนาสังคมต่อไป ในปัจจุบันผู้ที่ติดยาเสพติดถือว่าเป็นผู้ป่วยและสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนได้


วีดิทัศน์เรื่องยาเสพติด