เนื้อหา

     โลกของเราเกิดมาเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีที่แล้ว ในช่วงแรกของการเกิดโลก ระบบสุริยะของเรายังไม่สงบ มีการชนกันของสสารในระบบสุริยะมากมาย มีอุกกาบาตขนาดใหญ่ตกลงมาบนโลกอยู่เป็นประจำ ประกอบกับมีการเกิดภูเขาไฟระเบิดจำนวนมาก จึงทำให้ในอากาศของโลกเต็มไปด้วยก๊าซชนิดต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตใด ๆ อยู่เลย ในยุคแรกสุดของโลก

         

 

     เมื่อโลกสงบ สิ่งมีชีวิตก็เริ่มต้นถือกำเนิดขึ้น สิ่งมีชีวิตแรก ๆ เป็นสาหร่ายพวกไซยาโนแบคทีเรีย (สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน) เป็นสิ่งมีชีวิตที่โครงร่างไม่ซับซ้อน ยุคนี้คือยุคพรีแคมเบรียน (Precambrian) มีอายุเมื่อ 2500 ล้านปีที่แล้ว จากนั้นสิ่งมีชีวิตเริ่มมีวิวัฒนาการเป็นสัตว์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนในยุคแคมเบรียน (Cambrian) เมื่อ 545 ล้านปีที่แล้ว และวิวัฒนาการลำดับต่อมาคือ สัตว์ใน ยุคออร์โดวิเชียน (Ordovician) ยุคไซลูเรียน (Silurian) และยุคดีโวเนียน (Devonian) ในยุคเหล่านี้สัตว์อยู่ในน้ำทั้งหมด หลังจากนี้สัตว์ต่าง ๆ จะวิวัฒนาการขึ้นบกซึ่งเราเรียกยุคนี้ว่ายุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous) และเพอร์เมียน (Permian) ซึ่งเป็นยุคสุดท้ายก่อนเริ่มต้นยุคไดโนเสาร์

ยุคไดโนเสาร์มีทั้งหมด 3 ยุค คือ   
     ยุคไทรแอสซิก (Triassic) มีอายุระหว่าง 248 ถึง 206 ล้านปีที่แล้ว ไดโนเสาร์มีสายพันธุ์ไม่หลากหลายและตัวมีขนาดไม่ใหญ่มาก ส่วนใหญ่เป็นพวกกินเนื้อ
     ยุคจูแรสซิก (Jurassic) มีอายุระหว่าง 206 ถึง 144 ล้านปีที่แล้ว ในยุคนี้ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่ครองโลก ไดโนเสาร์สายพันธ์ใหม่ ๆ ก็ถือกำเนิดขึ้น เนื่องจากโลกมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีต้นไม้และพืชพรรณมากมาย
     ยุคครีเทเชียส (Cretaceous) มีอายุระหว่าง146 ถึง 127 ล้านปีที่แล้ว ในยุคนี้โลกมีอากาศอบอุ่น ไดโนเสาร์ ยังคงเป็นสัตว์ที่ครองโลกอยู่ แต่ก็มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก และพืชมีดอกวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นมา ยุคนี้สิ้นสุดลงด้วยการสูญพันธ์ใครใหญ่ของไดโนเสาร์ เปิดโอกาสให้สัตว์ชนิดอื่นรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ขยายตัวและมีบทบาทมากขึ้นบนโลกของเราในยุคต่อ ๆ มา

     หลักฐานที่ทำให้ทราบว่าครั้งหนึ่งเคยมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มากเกิดขึ้นบนโลก คือ ฟอสซิลหรือซากสิ่งมีชีวิต หากพบว่าบริเวณใดน่าจะมีซากฟอสซิลอยู่ ผู้พบเห็นต้องแจ้งไปยังกรมทรัพยากรธรณีเพื่อทำการตรวจสอบ ซึ่งการขุดค้นนี้ จะทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ประชาชนทั่วไป ไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครอง ประเทศไทยมีการขุดค้นไดโนเสาร์มาเป็นเวลานาน และมีไดโนเสาร์สายพันธ์ของไทย เช่น ภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน และ สยามโมไทรันนัส พบที่จังหวัดขอนแก่น อิสานโนซอรัสอรรถวิภัชชิ พบที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น


วีดิทัศน์เรื่องเปิดปประตูสู่โลกดึกดำบรรพ์