เนื้อหา

     ประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากท้องฟ้าจำลองในการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดทำโครงการสร้างท้องฟ้าจำลองและหอดูดาวขึ้น เมื่อแล้วเสร็จท้องฟ้าจำลองนี้ได้รับพระราชทานนามว่า “ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ” โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดท้องฟ้าจำลองกรุงเทพอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2507
     ต่อมารัฐได้เล็งเห็นว่า ควรมีการขยายองค์ความรู้ด้านอื่นนอกจากด้านดาราศาสตร์ จึงมีโครงการสร้าง “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” อาคาร 2 และ อาคาร 3 เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและโลกใต้น้ำ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2522
     หลังจากนั้นมีการสร้าง อาคาร 4 และเปิดใช้ในปี พ.ศ. 2532 อาคาร 4 เป็นอาคารสำนักงานและใช้เป็นอาคารนิทรรศการที่ให้ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา
     ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” มาเป็น “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา” โดยมีการควบรวมเอา “ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ” เข้ามาด้วย
     ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการผนวกสนามกีฬาบ้านกล้วยที่มีสระว่ายน้ำ สนามเทนนิส และสนามฟุตบอลเข้ามารวมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กลายเป็นส่วนของวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นอาคารที่ 5 และ 6 ของศูนย์ฯ
     ในปัจจุบัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ที่มีอายุมากที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด และมีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่สื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ประชาชนนึกถึงเป็นลำดับแรก ๆ

 


วีดิทัศน์เรื่องศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา