เนื้อหา

     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร จึงสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก

     การเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ให้ลงที่สถานทีเอกมัย ใช้ทางออกที่ 2 เมื่อลงบันไดถึงทางเดินเท้าแล้วให้เดินย้อนกลับมาทางสถานีขนส่งภาคตะวันออกประมาณ 100 เมตร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะอยู่ทางซ้ายมือ

     การเดินทางด้วยรถประจำทาง สามารถใช้รถประจำทางสาย 2 25 38 40 48 149 511 ได้ และหากเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีที่จอดรถกลางแจ้งให้