เนื้อหา

     แร่แคลไซต์ (Calcite) เป็นแร่ประกอบหินของหินปูน มีสัญลักษณ์ทางเคมี  CaCO3 เช่นเดียวกับหินปูน โดยประกอบด้วย CaO 56.0 % และ CO3  44.0 %  บางชนิดอาจมีแมงกานีส สังกะสี หรือเหล็กเข้าไปแทนที่ธาตุแคลเซียมด้วย
 
     การเกิดผลึกแคลไซด์ เกิดจากกระบวนการกลั่นตัวตกผลึก (Crystallizaton) ของไอน้ำร้อนที่มีสภาพเป็นกรดละลายสารแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)ในถ้ำจนอิ่มตัวแล้วเกิดเป็นผลึกจับตามผนังถ้ำ  ถ้ำแก้วโกมลเดิมเป็นทางน้ำร้อนใต้ดิน เมื่อน้ำร้อนละลายสารแคลเซียมคาร์บอเนตที่ฟุ้งกระจายอยู่ในโพรงถ้ำภายใต้ อุณภูมิที่เหมาะสม จากนั้นจึงตกผลึกเป็นผลึกแร่บริสุทธ์และอ่อนนุ่มราวหิมะ  
 
     รูปผลึกของแร่แคลไซต์ พบเกิดเป็นรูปผลึกได้มากกว่า 300 แบบและเป็นผลึกที่ซับซ้อนมาก ทีพบบ่อยคือรูปผลึกที่เป็นสี่เหลี่ยมขนนมเปียกปูน หรือมีลักษณะเป็นแท่งหัวแหลมๆยาวๆคล้ายฟันสุนัขเรียกว่าแร่ฟันหมาหรือ หินเขี้ยวหมา มีความแข็งเท่ากับ 3  (ใช้มีดหรือเหรียญขีดจะเป็นรอยได้) มีความถ่วงจำเพาะ 2.72 ความวาวคล้ายแก้ว หรือด้านคล้ายดิน โปร่งใสถึงโปร่งแสง ปกติมีสีขาวหรือไม่มีสี  แต่หากมีมลทินปนทำให้มีสีอื่นเช่น สีเทา แดง เขียว เหลือง น้ำเงิน น้ำตาล หรือสีดำ ผงละเอียดสีขาวหรือสีเทา