เนื้อหา

วิดีทัศน์ เรื่อง การเกิดถ้ำ

     น้ำฝนที่รวมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมีสภาพเป็นกรดคาร์บอนิกเจือจาง (H2 CO3)จะไหลซึมผ่านรอยแตกของหินปูนเข้าไปในถ้ำ โดยละลายหินปูน (Ca CO3) เกิดเป็นสารใหม่คือสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต  Ca (HCO3)2   ดังสมการ
 
Ca CO+  H2 CO3  ----->  Ca (HCO3)2  
 
     สารละลายนี้จะไหลไปตามเพดานถ้ำ แล้วหยดลงบนพื้น เมื่อน้ำระเหยออกไป  แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตก็จะเปลี่ยนกลับเป็นหินปูนสะสมอยู่บนพื้น เรียกว่า หินงอก ดังสมการ
 
Ca (HCO3)2  ----->  H2O + CO2 + Ca CO3   
 
     แต่ถ้าสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่ไหลมาตามเพดานถ้ำเกิดการระเหยของน้ำจนหมดก่อนหยดสู่พื้น หินปูนที่เกิดขึ้นจะค้างอยู่ที่เพดานถ้ำ สะสมกันจนเกิดเป็น หินย้อย ขึ้น

วิดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติตัวในการชมถ้ำ

     สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือในการชมถ้ำ ต้อง ไม่สัมผัสกับหินงอก หรือหินย้อยตลอดจนผลึกแร่ในถ้ำเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อหินงอกและ หินย้อย และทำให้หินงอก หินย้อยและผลึกแร่หยุดการงอกได้