เนื้อหา

     ถัดเข้าไปเป็นห้องที่ 4 ที่มีชื่อพระราชทานอันเพราะพริ้งว่า "ม่านผาแก้ว" ภายในห้องนี้เราจะเห็นความงดงามที่เต็มไปด้วยผลึกแร่แคลไซต์ สีขาวใสเหมือนแก้วเกาะอยู่ราวกับม่านเต็มถ้ำ มีทั้งลักษณะที่คล้ายปะการัง คล้ายเข็ม และเกล็ดน้ำแข็ง ผลึกทั้งสามแบบมีความเปราะบางที่สุด ได้รับผลกระทบจากอากาศภายนอกจนลดน้อยลงไปมาก ส่วนผลึกรูปปะการังเป็นผลึกขนาดเล็กละเอียด จับตัวต่อเนื่องเป็นผืนจนเต็มผนังอย่างสวยงาม พบตอนในสุดของห้อง

วิดีทัศน์ เรื่อง ห้องม่านผาแก้ว