เนื้อหา

     ลึกเข้าไปเป็นห้องที่ 3 ชื่อพระราชทานว่า"เฉกหิมพานต์"  เกิดจากจินตนาการขององค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงทอดพระเนตรแล้วเหมือนอยู่ในป่าหิมพานต์ตามวรรณคดีไทย ห้องนี้เป็นห้องขนาดใหญ่มีผลึกแร่แคลไซต์ สีขาวขุ่นถึงสีน้ำตาล

วิดีทัศน์ เรื่อง ห้องเฉกหิมพานต์