เนื้อหา

     ห้องแรกมีชื่อพระราชทานว่า "พระทัยธาร" มีที่มาจากการที่น้ำในถ้ำ ละลายกับหินปูนทำให้ เกิดภาพน้ำไหลเหมือนเป็นธารน้ำตก ห้องพระทัยธารซึ่งเป็นห้องแรกนี้ เป็นห้องที่ได้รับความเสียหายจากการระเบิดอุโมงค์มากที่สุด สังเกตได้จากเศษหินที่กระจัดกระจายอยู่ภายใน มีโพรงที่จากการทำเหมืองตามสายแร่ฟลูออไรต์ หินงอก หินย้อยต่างๆได้รับความเสียหายจากการสำรวจไปมาก จึงไม่งดงามมากนัก มีเพียงร่องรอยลวดลายสายน้ำตกอันเป็นที่มาของชื่อห้องเท่านั้น

วิดีทัศน์ เรื่อง ห้องพระทัยธาร