เนื้อหา


     การเดินทางไปถ้ำแก้วโกมล ใช้การเดินทางโดยรถยนต์ เริ่มต้นจากจังหวัดเชียงใหม่ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สายเชียงใหม่ - ฮอด - แม่สะเรียง ซึ่งเป็นถนน ลาดยางขนาด 2 เลน ผ่านอำเภอหางดง อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามลำดับ เป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขาและสันเขา ระยะทางรวมประมาณ 230กิโลเมตร เมื่อถึงถนนที่ติดกับโรงพยาบาลอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เลี้ยวขวาเข้าทางไปบ้านห้วยมะไฟ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการของวนอุทยานแก้วโกมล จะต้องมีการเปลี่ยนรถที่จุดนี้เพื่อขึ้นรถสองแถวที่ขับโดยคนท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทางบนภูเขา เดินทางต่อไปตามทางถนนซึ่งลัดเลาะตามไหล่เขาที่มีสภาพสูงชันอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงปากถ้ำแก้วโกมล

 วิดีทัศน์ เรื่อง การเดินทางไปถ้ำแก้วโกมล