เนื้อหา


     ถ้ำแก้วโกมลเป็นถ้ำที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในถ้ำผลึกแร่แคลไซต์ที่ค้นพบเพียง 3 แห่งทั่วโลก คือพบที่ ประเทศจีน ประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย  ถ้ำแก้วโกมล ตั้งอยู่บริเวณเขาดอยถ้ำ หมู่ที่ 14 บ้านห้วยมะไฟหรือห้วยหมากไฟ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในเขตประทานบัตรเหมืองแร่ฟลูออไรต ์   ของ ห้างหุ้นส่วน พี.วี. ซัพพลายส์ (ไทยแลนด์) อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ให้ พื้นที่บริเวณถ้ำแก้วโกมล กลับไปมีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมป่าไม้ โดยจัดตั้งเป็นวนอุทยานแม่ลาน้อย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร ถ้ำแม่ลาน้อย และได้พระราชทานนามถ้ำแม่ลาน้อยเป็นชื่อ “ ถ้ำแก้วโกมล “ ปัจจุบันวนอุทยานแม่ลาน้อยจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล” ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงและอยู่ในความดูแลของสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
     ถ้ำแก้วโกมล อยู่บนไหล่เขาสูงประมาณ 500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปากถ้ำเป็นปากอุโมงค์ซึ่งถูกขุดเพื่อหาแร่ฟลูออไรต์ แต่ได้หยุดการขุดเจาะเมื่อค้นพบถ้ำ พบแหล่งน้ำพุร้อนในลำห้วยแม่ฮุ ซึ่งห่างจากปากถ้ำประมาณ 800 เมตร ปัจจุบันแหล่งน้ำพุร้อนดังกล่าวถูกน้ำท่วมไปแล้ว บริเวณภูเขารอบๆ  ถ้ำแก้วโกมล มีสภาพเป็นป่า 2 ชนิด คือ ป่าเบญจพรรณและป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณประกอบด้วยไม้ขนาดกลางและไม้ขนาดเล็ก พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สัก แดง ประดู่ เต็ง รัง เป็นต้น ไม่พบว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่