เนื้อหา

     ในกรณีที่นักกีฬาและประชาชนทั่วไป เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บในระบบโครงสร้างกระดูก ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ตลอดจนระบบหายใจ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาก็มีคลีนิกการกีฬาที่ช่วยวินิจฉัย ประเมินการบาดเจ็บ บำบัดรักษาและฟื้นฟูเช่นดียวกับสถานพยาบาลทั่วไป และยังนำเอาวิธีการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมารักษาให้นักกีฬาและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บกลับคืนสู่สภาพปกติให้มากที่สุด และรวดเร็วที่สุด  

         

 


วีดิทัศน์เรื่องมารู้จักคลีนิกการกีฬากัน