เนื้อหา

     จากการตรวจสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่ม ทำให้เราทราบว่ากล้ามเนื้อกลุ่มใดที่ยังไม่แข็งแรง เราสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อกลุ่มนั้นให้แข็งแรงได้โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เช่นใช้อุปกรณ์ต่าง ๆเข้าช่วย หรือที่ทั่วไปรู้จักในชื่อของ Fitness การใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดควรอยู่ในความควบคุมและคำแนะนำของผู้ฝึกสอน เพราะอุปกรณ์เหล่านี้หากใช้ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดอันตรายต่อกล้ามเนื้อได้ อุปกรณ์ที่ใช้เสริมสร้างกล้ามเนื้อมีหลายแบบและหลายชนิด เช่น
          CHEST PRESS ใช้ในการฝึกและการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและขนาดของกล้ามเนื้อหน้าอกให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
          HAMMER STRENGTH ใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัว แขน และหัวไหล่
          FLY/REAR DELT เสริมสร้างและพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าอก กล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้าและด้านหลัง กล้ามเนื้อแขนส่วนหน้าและด้านหลัง  กล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง
          TOSO ROTATION ใช้ในการบริหารเพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้าง ทั้งกล้ามเนื้อ Internal Abdominal Obliqueและกล้ามเนื้อ External Abdominal Oblique ทั้งสองข้าง
          ABDOMINAL CRUCH ใช้ในการสร้างเสริมและพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง
          LEG EXTENTION ใช้ในการสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและกลุ่มกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมบริเวณขา นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้เสริมสร้างอีกมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดใช้เสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วนที่แตกต่างกัน

         

 

 
วีดิทัศน์เรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้อและการฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิต