เนื้อหา

     สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา(Sport Science Bureau) กรมพละศึกษาตั้งอยู่ที่ภายในสนามกีฬาแห่งชาติหรือที่รู้จักกันดีว่าสนามศุภชลาสัย เลขที่ 154 สนามกีฬานิมิบุตร ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สามารถเดินทางไปได้สะดวกทั้งรถประจำทาง รถยนต์และรถไฟฟ้ามหานคร สายสนามกีฬาศุภชลาศัย – สีลมซึ่งมีสถานีต้นทางอยู่ที่หน้าสนามกีฬาพอดี