เนื้อหา

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมีความสำคัญมากเพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ โดยทำการตรวจสอบดังนี้
      - การตรวจสอบทางกายภาพ โดยตรวจหาตำหนิในเนื้อแก้วและลักษณะภายนอก ตำหนิโดยทั่วไป เช่น รอยร้าวในเนื้อแก้ว และหินซึ่งเป็นส่วนของอิฐจากเตาหลอมที่อาจหลุดออกและละลายปนมาในน้ำแก้ว บรรจุภัณฑ์ที่มีตำหนิจะถูกคัดออก สำหรับใช้เป็ยวัตถุดิบในการผลิตต่อไป
      - การตรวจสอบน้ำหนักและปริมาตรความจุ ขนาดของปากบรรจุภัณฑ์ ความหนาของก้นบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะมีผลต่อแรงดันที่บรรจุภัณฑ์จะรับได้ การเสียรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ และความบางของไหล่บรรจุภัณฑ์ซึ่งมีผลต่อการขนส่งสินค้าเนื่องจากบรรจุภัณฑ์จะมีการกระแทกซึ่งกันและกัน หากไม่ได้มาตรฐานจะทำให้บรรจุภัณฑ์แตกเสียหายในระหว่างการขนส่งได้ ซึ่งตรวจสอบนี้จะใช้คนร่วมกับเครื่องตรวจอัตโนมัติและเครื่องกล ซึ่งกำหนดค่าต่างๆ ในโปรแกรม โดยเครื่องจะมีเซ็นเซอร์แสงวัดค่าตามกำหนดของบรรจุภัณฑ์ที่ไหลผ่านมาตามราง

 

         

 

การควบคุมคุณภาพในห้องปฎิบัติการ
     บรรจุภัณฑ์แก้วที่ผ่านเครื่องตรวจอัตโนมัติและเครื่องกลแล้วจะถูกสุ่มตรวจโดยเครื่องมือตรวจสอบทางกายภาพและนำไปทดสอบคุณลักษณะอื่นๆ เช่น การทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยเฉียบพลันหรือความเครียด ความทนทานต่อแรงอัด และความทนทานต่อแรงกระแทก บรรจุภัณฑ์แก้วที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะถูกคัดแยก เพื่อทำการตรวจสอบซ้ำหรือทำลายทิ้ง เป็นวัตถุดิบในการผลิตต่อไป


วีดิทัศน์เรื่องการตรวจสอบทงกายภาพ