เนื้อหา

การชั่งวัตถุดิบและการผสมวัตถุดิบ
     การชั่งน้ำหนักวัตถุดิบจะต้องมีความแม่นยำ มีสัดส่วนที่ถูกต้องตามสูตรเคมี ของบรรจุภัณฑ์แก้วแต่ ประเภท ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นวัตถุดิบจะถูกส่งไปยังเครื่องผสมเพื่อทำการผสมเข้าด้วยกัน วัตถุดิบที่ผสมกันเรียบร้อยดีแล้วหรือที่เรียกว่า ส่วนผสมของวัตถุดิบ จะถูกจัดเก็บไว้ในไซโล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการป้อนเข้าเตาหลอม วัตถุดิบจะถูกลำเลียงเข้าเตาหลอมอย่างต่อเนื่อง

การหลอม
     เตาหลอมที่ใช้ในโรงงานแห่งนี้เป็นเตาหลอมลักษณะรังผึ้ง ซึ่งมีการใช้งาน 2 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนของการเก็บสะสมความร้อนของรังผึ้ง และส่วนของการนำความร้อนไปใช้เพื่อทำให้เกิดการเผาไหม้ในเตาหลอม การเผาไหม้ของเตาหลอม มีองค์ประกอบสำคัญคือ
     1.เชื้อเพลิง นิยมใช้แก๊สธรรมชาติ เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
เชื้อเพลิงอื่นๆ
     2.ความร้อน ได้มาจากส่วนของรังผึ้งของเตาหลอมที่สะสมความร้อนในระหว่างการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
     3.ออกซิเจน ได้มาจากการใช้พัดลมช่วยเป่าอากาศให้ไหลเวียนผ่านรังผึ้งที่ร้อนเพื่อพาความร้อนไปใช้ในการหลอมวัตถุดิบ การหลอมวัตถุดิบผสมที่อุณหภูมิประมาณ 1,500 องศาเซลเซียส  เพื่อทำให้วัตถุดิบหลอมเหลว เมื่อวัตถุดิบหลอมเหลวแล้วจะ เรียกว่า น้ำแก้ว ซึ่งมีลักษณะคล้ายลาวา จากนั้นจะมีการปรับแต่งอุณหภูมิน้ำแก้วโดยใช้หัวเผาแก๊สแอลพีจี (ปิโตรเลียมเหลว) หรือแก๊สธรรมชาติ ในเวิร์กกิ้งเอนด์ (working end) แก้วที่หลอมและปรับอุณหภูมิสม่ำเสมอ แล้วจะไหลผ่านไปทางฟอร์ฮาร์ท (forehearth) เพื่อนำไปขึ้นรูปต่อไป ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้จะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุมส่วนกลาง

           

 

 
วีดิทัศน์เรื่องการหลอมแก้ว