เนื้อหา

     ศิลาแลง เป็นดินพิเศษ มีจุดเด่น เรื่องความทนทานในการใช้งาน มีความสวยงาม ประกอบกับราคาไม่แพง และสามารถตบแต่งได้ง่ายตามใจผู้ใช้ ในการนำไปใช้งาน แต่ข้อด้อยของศิลาแลงคือ การมีรูพรุน และดูดซึมความชื้น จึงไม่นิยมนำไปใช้เป็นหินประดับภายในอาคาร
     การใช้ศิลาแลงในประเทศ นิยม ใช้เป็นวัตถุตบแต่งภายนอกอาคาร ซึ่งเห็นได้ทั่วไป เช่น ปูทางเดิน ก่อเป็นกำแพง ผนังภายนอก ก่อเป็นตามแบบสวน หรือแกะเป็นรูปประดับสวนต่างๆ
     ในต่างประเทศ มีการนำสิลาแลงที่เป็นผง ผสมกับทราย 45 % และปูนซีเมนต์ 9 % ผสมน้ำ ไปอัดทำอิฐก้อน ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นอิฐก่อได้ดี มีความสวยงาม และแข็งแรง


วีดิทัศน์เรื่องปัจจุบันเขาใช้ศิลาแลงทำอะไร