เนื้อหา

     เราคงเคยเห็นเครื่องบินที่กำลังบินเอียงตัวแล้วเลี้ยวโค้งไปทางซ้ายหรือขวา หรือกำลังบินเชิดหัวขึ้นหรือลงมาแล้ว การที่เครื่องบินสามารถเอียงตัว และเลี้ยวซ้ายหรือขวา แสดงว่า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแรงที่กระทำต่อตัวเครื่องบิน  เครื่องบินที่มีปีกตรึงกับที่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับบังคับทิศทาง ที่น่าสนใจมีดังนี้  

ภาพจาก http://www.oocities.org/thaiinterhobby/knowledge.htm

 

     Aileron เป็นพื้นผิวบนปีก ที่กระดกขึ้นลงได้ ติดตั้งอยู่ใกล้ปลายปีกทั้งสองข้าง ใช้ควบคุมการเอียงของเครื่องบิน โดยปีกด้านที่มี aileron กระดกลง จะทำให้ปีกด้านนั้นมีแรงยกเพิ่มขึ้น ส่วนปีกด้านที่มี aileron กระดกขึ้น ก็จะมีแรงยกลดลง การควบคุมให้ Aileron กระดกในทางตรงกันข้ามจะทำให้เครื่องบินเอียงลงไปทางด้านที่ aileron กระดกขึ้น

ภาพจาก http://www.oocities.org/thaiinterhobby/knowledge.htm

       Flap เป็นพื้นผิวที่ติดตั้งอยู่ที่ชายปีก ใกล้กับลำตัวเครื่องบิน ลักษณะคล้ายบานพับกระดกขึ้นลงและเลื่อนถอยเข้าออกได้ เพื่อเพิ่มหรือลดแรงยกของปีก โดยเพิ่มพื้นที่และความโค้งของปีก โดยปกติแล้วจะใชัขณะเครื่องบินกำลังบินขึ้น และตอนลง
     Rudder เป็นพื้นผิวที่เคลื่อนไหวได้เหมือนหางเสือเรือ ติดตั้งอยู่ที่ชายหลังของกระโดงหาง ทำให้หัวเครื่องบิน หันไปทางซ้ายหรือขวาได้  
     Elevator ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ แพนหาง ( horizontal stabilizer). elevator สามารถกระดกขึ้น หรือกระดกลงได้ ให้ elevator กระดกขึ้น ลมที่ประทะกับพื้นผิวด้านบนของ elevator ที่กระดกขึ้น ทำให้เกิดแรงกดมากขึ้น เป็นเหตุให้ส่วนหางของเครื่องบิน ถูกกดลง หัวของเครื่องบินจึงเชิดขึ้น และถ้าบังคับให้ elevator กระดกลง ลมที่ประทะ กับพื้นผิวด้านล่างของ elevator จะทำให้เกิดแรงด้านล่างมากกว่าด้านบน ทำให้ส่วนหางของเครื่องบินกระดกขึ้น นั่นคือหัวของเครื่องบินกระดกลง

  

ภาพจาก http://www.oocities.org/thaiinterhobby/knowledge.htm

     เครื่องบินที่กล่าวมาแล้ว ปีกของเครื่องบินจะตรึงติดกับตัวเครื่องบิน จึงเรียกว่าเครื่องบินปีกตรึงหรือ เครื่องบินปีกคงที่ เครื่องบินอีกชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดี คือ เฮลิคอปเตอร์ ซึ่งไม่มีปีก แต่มีใบพัดขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ด้านบนของเครื่องบิน สามารถขึ้น ลง ในแนวดิ่งตลอดจนลอยนิ่งในอากาศได้ เฮลิคอปเตอร์มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องบินปีกหมุน สิ่งที่ทำให้เกิดแรงยกของเฮลิคอปเตอร์ คือใบพัดขนาดใหญ่ เรียกว่า Main rotor blades ติดตั้งเหนือตัวเฮลิคอปเตอร์ ใบพัดมีลักษณะผิวบนโค้งมากกว่าผิวล่างเช่นเดียวกับปีกเครื่องบิน ขณะหมุนจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศ จากหลักของแบร์นูลลีย์จะเกิดแรงยกที่ตัวใบพัด ดังนั้นจึงเรียกเฮลิคอปเตอร์ ว่าเครื่องบินปีกหมุน รูปร่าง และมุมของ rotor blades ที่เคลื่อนที่ผ่านอากาศจะเป็นตัวกำหนดว่าจะเกิดแรงยกเท่าไร หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ยกตัวขึ้น พ้นพื้นดิน นักบินสามารถเอียงใบพัด และจะทำให้เฮลิคอปเตอร์เอียงตามทิศทางของ main rotor ที่เอียง ไปข้างหน้า ข้างหลังหรือด้านข้างได้


วีดิทัศน์เรื่่องเครื่องบินปีกคงที่คืออะไรนะ

 


วีดิทัศน์เรื่องมารู้จักเครื่องบินปีกหมุนกันเถอะ

     เครื่องบินที่กำลังบินในอากาศ นักบินจะต้องสังเกตเครื่องมือวัดต่าง ๆ จากมาตรวัดที่ติดตั้งไว้ในห้องนักบิน ทั้งเครื่องบินโดยสาร เครื่องบินลำเลียง เครื่องบินปีกหมุน เครื่องบินรบ เหล่านี้จะมีเครื่องวัดที่จะบอกค่าต่าง ๆ จัดเป็นกลุ่ม ๆ ได้เป็น

          - กลุ่มเครื่องวัดท่าทางการบิน บอกถึงลักษณะการเอียงตัว ซ้ายหรือขวา เงยหัวขี้นหรือกดหัวลงเหล่านี้
          - กลุ่มเครื่องวัดเครื่องยนต์ เช่น ความเร็วเครื่องบิน ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
          - กลุ่มที่เกี่ยวกับระบบสื่อสาร ทั้งในเครื่องบิน และการสื่อสารกับสถานีควบคุมการบิน
          - กลุ่มอื่น ๆ เช่นเครื่องวัดความกดอากาศ เครื่องวัดระดับสูง ฯลฯ

นักบินจะต้องคอยสังเกตค่าต่าง ๆ จากเครื่องวัดตลอดเวลา 

วีดิทัศน์เรื่องเครื่องบินพาณิชย์ก็มีนะ

     เราคงเคยเห็นเครื่องบินที่กำลังบินเอียงตัวแล้วเลี้ยวโค้งไปทางซ้ายหรือขวา หรือกำลังบินเชิดหัวขึ้นหรือลงมาแล้ว การที่เครื่องบินสามารถเอียงตัว และเลี้ยวซ้ายหรือขวา แสดงว่า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแรงที่กระทำต่อตัวเครื่องบิน  เครื่องบินที่มีปีกตรึงกับที่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับบังคับทิศทาง ที่น่าสนใจมีดังนี้  

ภาพจาก http://www.oocities.org/thaiinterhobby/knowledge.htm

 

     Aileron เป็นพื้นผิวบนปีก ที่กระดกขึ้นลงได้ ติดตั้งอยู่ใกล้ปลายปีกทั้งสองข้าง ใช้ควบคุมการเอียงของเครื่องบิน โดยปีกด้านที่มี aileron กระดกลง จะทำให้ปีกด้านนั้นมีแรงยกเพิ่มขึ้น ส่วนปีกด้านที่มี aileron กระดกขึ้น ก็จะมีแรงยกลดลง การควบคุมให้ Aileron กระดกในทางตรงกันข้ามจะทำให้เครื่องบินเอียงลงไปทางด้านที่ aileron กระดกขึ้น

ภาพจาก http://www.oocities.org/thaiinterhobby/knowledge.htm

       Flap เป็นพื้นผิวที่ติดตั้งอยู่ที่ชายปีก ใกล้กับลำตัวเครื่องบิน ลักษณะคล้ายบานพับกระดกขึ้นลงและเลื่อนถอยเข้าออกได้ เพื่อเพิ่มหรือลดแรงยกของปีก โดยเพิ่มพื้นที่และความโค้งของปีก โดยปกติแล้วจะใชัขณะเครื่องบินกำลังบินขึ้น และตอนลง
     Rudder เป็นพื้นผิวที่เคลื่อนไหวได้เหมือนหางเสือเรือ ติดตั้งอยู่ที่ชายหลังของกระโดงหาง ทำให้หัวเครื่องบิน หันไปทางซ้ายหรือขวาได้  
     Elevator ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ แพนหาง ( horizontal stabilizer). elevator สามารถกระดกขึ้น หรือกระดกลงได้ ให้ elevator กระดกขึ้น ลมที่ประทะกับพื้นผิวด้านบนของ elevator ที่กระดกขึ้น ทำให้เกิดแรงกดมากขึ้น เป็นเหตุให้ส่วนหางของเครื่องบิน ถูกกดลง หัวของเครื่องบินจึงเชิดขึ้น และถ้าบังคับให้ elevator กระดกลง ลมที่ประทะ กับพื้นผิวด้านล่างของ elevator จะทำให้เกิดแรงด้านล่างมากกว่าด้านบน ทำให้ส่วนหางของเครื่องบินกระดกขึ้น นั่นคือหัวของเครื่องบินกระดกลง

  

ภาพจาก http://www.oocities.org/thaiinterhobby/knowledge.htm

     เครื่องบินที่กล่าวมาแล้ว ปีกของเครื่องบินจะตรึงติดกับตัวเครื่องบิน จึงเรียกว่าเครื่องบินปีกตรึงหรือ เครื่องบินปีกคงที่ เครื่องบินอีกชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดี คือ เฮลิคอปเตอร์ ซึ่งไม่มีปีก แต่มีใบพัดขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ด้านบนของเครื่องบิน สามารถขึ้น ลง ในแนวดิ่งตลอดจนลอยนิ่งในอากาศได้ เฮลิคอปเตอร์มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องบินปีกหมุน สิ่งที่ทำให้เกิดแรงยกของเฮลิคอปเตอร์ คือใบพัดขนาดใหญ่ เรียกว่า Main rotor blades ติดตั้งเหนือตัวเฮลิคอปเตอร์ ใบพัดมีลักษณะผิวบนโค้งมากกว่าผิวล่างเช่นเดียวกับปีกเครื่องบิน ขณะหมุนจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศ จากหลักของแบร์นูลลีย์จะเกิดแรงยกที่ตัวใบพัด ดังนั้นจึงเรียกเฮลิคอปเตอร์ ว่าเครื่องบินปีกหมุน รูปร่าง และมุมของ rotor blades ที่เคลื่อนที่ผ่านอากาศจะเป็นตัวกำหนดว่าจะเกิดแรงยกเท่าไร หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ยกตัวขึ้น พ้นพื้นดิน นักบินสามารถเอียงใบพัด และจะทำให้เฮลิคอปเตอร์เอียงตามทิศทางของ main rotor ที่เอียง ไปข้างหน้า ข้างหลังหรือด้านข้างได้


วีดิทัศน์เรื่่องเครื่องบินปีกคงที่คืออะไรนะ

 


วีดิทัศน์เรื่องมารู้จักเครื่องบินปีกหมุนกันเถอะ

     เครื่องบินที่กำลังบินในอากาศ นักบินจะต้องสังเกตเครื่องมือวัดต่าง ๆ จากมาตรวัดที่ติดตั้งไว้ในห้องนักบิน ทั้งเครื่องบินโดยสาร เครื่องบินลำเลียง เครื่องบินปีกหมุน เครื่องบินรบ เหล่านี้จะมีเครื่องวัดที่จะบอกค่าต่าง ๆ จัดเป็นกลุ่ม ๆ ได้เป็น

          - กลุ่มเครื่องวัดท่าทางการบิน บอกถึงลักษณะการเอียงตัว ซ้ายหรือขวา เงยหัวขี้นหรือกดหัวลงเหล่านี้
          - กลุ่มเครื่องวัดเครื่องยนต์ เช่น ความเร็วเครื่องบิน ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
          - กลุ่มที่เกี่ยวกับระบบสื่อสาร ทั้งในเครื่องบิน และการสื่อสารกับสถานีควบคุมการบิน
          - กลุ่มอื่น ๆ เช่นเครื่องวัดความกดอากาศ เครื่องวัดระดับสูง ฯลฯ

นักบินจะต้องคอยสังเกตค่าต่าง ๆ จากเครื่องวัดตลอดเวลา 

วีดิทัศน์เรื่องเครื่องบินพาณิชย์ก็มีนะ