เนื้อหา

      ข้าวกล้องเป็นข้าวที่มีสารอาหารมาก มีวิตามินต่าง ๆ หลายชนิดและเส้นใยสูง เหมาะต่อการบริโภค การหุงต้มต้องใช้น้ำมากและหลายคนไม่คุ้นต่อรสชาติของข้าวกล้อง จึงนิยมบริโภคข้าวสารขาวมากกว่าทั้ง ๆ ที่ข้าวสารขาวมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าข้าวกล้องมาก ชาวนาในอดีตแม้แต่บางแห่งในปัจจุบันทำข้าวขาวได้เอง วิธีการคือนำข้าวกล้องที่ได้จากการตำข้าวหรือการสีข้าวด้วยมือมาทำการ “ซ้อมข้าว” คือนำข้าวกล้องมาตำใหม่ด้วยครกไม้ขนาดใหญ่และสากไม้ขนาดใหญ่เพื่อขัดเอารำข้าวที่หุ้มติดกับเมล็ดข้าวออกไป

 คำถาม เหตุใดการซ้อมข้าวจึงใช้สากไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าสากที่ใช้ในการตำข้าว

      ในการตำข้าว สากไม้ต้องกระแทกเมล็ดข้าวด้วยแรงที่มากพอให้เปลือกข้าวแตกและหลุดออก ส่วนการซ้อมข้าว แรงที่สากกระทำต่อเมล็ดข้าวต้องไม่มากเกินไปต้องการเพียงให้รำข้าวหลุดออกไปเท่านั้น ถ้าแรงมากเกินไปจะทำให้ข้าวหักมากขึ้น ถ้าออกแรงตำข้าวและซ้อมข้าวด้วยแรงเท่ากัน จะเห็นได้ว่า สากที่ใช้ตำข้าวมีขนาดเล็ก พื้นที่หน้าตัดเล็ก แรงเฉลี่ยต่อ 1 หน่วยพื้นที่ที่สากกระทำต่อเมล็ดข้าวจะมีค่ามากกว่าแรงเฉลี่ยต่อ 1 หน่วยพื้นที่ของสากซ้อมข้าวซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดมากกว่า

     

     การปรับปรุงคุณภาพข้าวจากข้าวกล้องให้เป็นข้าวขาวของโรงสี รวมทั้งโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาทำได้โดยการนำข้าวกล้องที่ผ่านเครื่องแยกหินแล้ว ส่งเข้าเครื่องขัดขาว ซึ่งใช้วิธีพ่นละอองน้ำเล็กน้อยให้รำที่หุ้มเมล็ดชื้นและพองตัว เครื่องขัดจะหมุนด้วยอัตราเร็วทำให้เมล็ดข้าวกล้องเสียดสีกันจนรำหลุดออก และใช้ลมเป่าแยกเอารำข้าวออกไป และต้องทำการขัดซ้ำรวม 2 เที่ยว จึงได้ข้าวขาวที่เป็นเมล็ดสีขาว   

 
วิดีทัศน์เรื่องข้าวขาว

 

   

     หลังจากได้ข้าวขาวจากเครื่องขัดขาวแล้วส่งเข้าเครื่องยิงสีเพื่อคัดแยกข้าวเสีย ข้าวเมล็ดขุ่น หรือมีจุดดำออกไป ข้าวขาวที่ได้ยังมีข้าวหักขนาดต่าง ๆ ปะปนอยู่ด้วยจึงต้องส่งเข้าตะแกรงกลมเพื่อคัดแยกขนาดข้าวแบบเดียวกับข้าวกล้อง ตะแกรงกลมจะคัดแยกข้าวขาวออกเป็นข้าวเต็มเมล็ดหรือข้าวต้น ข้าวหักใหญ่ ข้าวหักกลางและข้าวหักเล็กหรือปลายข้าว แยกออกจากกัน ข้าวต้นหรือข้าวเต็มเมล็ดจะถูกส่งไปบรรจุถุงขนาดต่าง ๆ เพื่อส่งออกจำหน่ายต่อไป

 

วิดีทัศน์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพข้าว

 

คำถาม  ในการสีข้าวผลที่ได้จากการสีข้าวมีสิ่งใดบ้างที่นำไปใช้ประโยชน์ และใช้ในทางใดมีสิ่งใดบ้างที่เป็นของเสียไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

 

แหล่งอ้างอิง

           http://www.chaipat.or.th/

           https://tudpichatatar.wordpress.com

           http://www.muangboranjournal.com/

          http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/

          http://www.kasetporpeang.com/

          http://www.sangchaimeter.com/ 

          http://archive.wunjun.com/

          http://www.bloggang.com/

          http://www.brighttv.co.th/th/news

          http://www.springnews.co.th/

          https://constructionasia.wordpress.com/

          http://www.foodnetworksolution.com/

          http://www.openbase.in.th/

          http://www.oknation.net/

          http://narapimon.com

          http://www.vcharkarn.com/