เนื้อหา

     ข้าวกล้องที่ได้ออกมาจากเครื่องกระเทาะเปลือกยังมีสิ่งเจือปนเช่นสะเก็ดหินเล็กๆ ติดมาด้วยจึงต้องนำไปแยกออกด้วยเครื่องแยกหินที่มีลักษณะคล้ายตะแกรงโยก แต่เป็นตะแกรงมีรูยาวสลับกันเป็นฟันปลา และมีลักษณะลาดเอียง ตะแกรงจะขยับขึ้นลงตลอดเวลาที่เครื่องจักรทำงาน ด้านใต้ของตะแกรงจะมีลมเป่าเพื่อให้ข้าวกล้องลอยตัวขึ้นมาเล็กน้อย เมื่อตะแกรงขยับตัวเมล็ดข้าวสารที่ลื่นกว่าจะไหลลงด้านล่าง ส่วนเม็ดหินซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าจะไม่ลอยตัว เมื่อตะแกรงขยับเม็ดหินจะกลิ้งปีนขึ้นด้านบนตามตะแกรงรูปฟันปลา ทำให้สามารถแยกเม็ดหินออกจากข้าวกล้องได้

  

 

     ข้าวกล้องที่คัดเอาเม็ดหินและสิ่งเจือปนออกแล้วจะมีทั้งข้าวเต็มเมล็ดที่เรียกว่า ข้าวต้น และข้าวหักปนกันมาด้วย จึงต้องนำเข้าเครื่องคัดแยกขนาดข้าวซึ่งมีทั้งแบบตะแกรงสี่เหลี่ยมและแบบทรงกระบอกหมุน โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาใช้เครื่องคัดแยกข้าวแบบทรงกระบอกหมุนนี้ ทรงกระบอกมี 3 อัน หมุนในแนวนอน ทรงกระบอกจะถูกจัดวางให้เอียงเล็กน้อย โดยผิวในของทรงกระบอกแต่ละอัน มีลักษณะเป็นหลุมเล็ก ๆ ที่มีขนาดต่างกัน เมื่อทำให้ทรงกระบอกหมุนในอัตรา 30 – 40 รอบต่อนาทีเมล็ดข้าวหักขนาดต่าง ๆ จะถูกเหวี่ยงให้ลงไปอยู่ในหลุมเล็ก ๆ เหล่านี้และถูกแยกออกไป ส่วนข้าวเต็มเมล็ดหรือข้าวต้นมีขนาดใหญ่กว่าหลุมจะไหลออกทางปลายทรงกระบอกตามความลาดเอียง

         คำถาม การที่เมล็ดข้าวหักไปติดอยู่ในหลุมที่ผิวในทรงกระบอกขณะทรงกระบอกหมุนใช้หลักการใด

      โดยวิธีการนี้ทำให้สามารถคัดแยกข้าวออกได้เป็น 4 ประเภท คือ ข้าวต้นหรือข้าวเต็มเมล็ด ข้าวหักใหญ่ซึ่งเป็นข้าว ¾ เมล็ด  ข้าวหักกลาง เป็นข้าว ½ เมล็ด และข้าวหักเล็กหรือปลายข้าว ซึ่งเป็นข้าว ¼ เมล็ด

     ข้าวต้นหรือข้าวเต็มเมล็ดที่แยกมาได้ ยังมีข้าวที่เสีย แต่เต็มเมล็ดติดมาด้วย จึงต้องนำไปผ่านเครื่องยิงสีเพื่อแยกข้าวเสียออกไป เหลือแต่ข้าวเต็มเมล็ดที่ดี เครื่องยิงสีทำหน้าที่คัดแยกสิ่งสกปรก เช่น เมล็ดหิน ทราย ข้าวเปลือกที่ยังไม่กระเทาะ เมล็ดข้าวที่มีแมลงกัดกินเป็นจุดดำ หรือเป็นข้าวลีบสีเขียว แม้กระทั้งข้าวเม็ดมะขามสีน้ำตาลเข้ม หรือข้าวกล้องที่หลุดจากการขัดไม่ค่อยจะขาวมากหนักเครื่องตัวนี้ก็จะกำจัดให้เช่นกัน หลักการที่ใช้คือ ให้ข้าวเคลื่อนที่ผ่านลำแสงแล้วรับภาพด้วยกล้องความเร็วสูง ข้าวที่มีลักษณะไม่ตรงตามความต้องการจะถูกลมเป่าออกไปอีกทางหนึ่งเหลือแต่ข้าวที่มีลักษณะตามต้องการ  ดังนั้น ข้าวที่ผ่านเครื่องยิงสีแล้วจะเป็นข้าวที่ขาวสะอาด บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งเจือปน ทำให้ดูสวยน่ากิน หลังจากนั้นจึงส่งไปยังเครื่องบรรจุถุงเพื่อส่งออกจำหน่ายต่อไป

 วิดีทัศน์เรื่องข้าวกล้อง