เนื้อหา

     เดินทางได้สะดวกโดยใช้ทางรถยนต์ ถ้าเริ่มต้นจากทางแยกวงแหวนตะวันตกจากถนนพหลโยธิน อำเภอบางปะอิน ไปตามทางหลวงหมายเลข 9 หรือถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นทางหลวงสายอาเซียน AH2 วิ่งไปถึงทางแยกเข้าอำเภอเสนา จึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3111 ตรงไปทางอำเภอเสนา ก่อนถึงอำเภอเสนาจะเห็นป้ายบอกทางเข้าอำเภอลาดบัวหลวง ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางหลวงหมายเลข 4006 อีกประมาณ 21 กิโลเมตรจะถึงคลองพระยาบันลือ เลี้ยวขวาเข้าถนนเลียบคลองพระยาบันลือได้ทั้ง 2 ฝั่งคลอง ซึ่งจะเป็นซอยเทศบาล 5 และซอยเทศบาล 7 ประมาณ 3 กิโลเมตรจะเห็นโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาอยู่ทางซ้ายมือกลางทุ่งนา ระยะทางทั้งหมดประมาณ 46.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที