เนื้อหา

     แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในพื้นที่ลานหินแตก และลานหินปุ่ม ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศธรณีโครงสร้าง(ระนาบแตกในหิน) และผลของกระบวนการผุพัง และการกร่อนที่ทำให้เกิด ลานหินแตก ลานหินปุ่ม ผาชูธง และหินสมอง หรือหมอนหินซ้อน
    กระบวนการเกิดหินทรายที่เริ่มต้นจากกระบวนการผุพัง พัดพา ได้ตะกอนที่สะสมตัวบนผิวโลกซึ่งต่อมาตะกอนเหล่านั้นแข็งตัวเป็นหินทราย ซึ่งเกิดใต้ผิวโลก หินทรายที่เกิดเป็นชั้น เกิดอยู่บนผิวดินที่ระดับความสูง จากระดับน้ำทะเลมากกว่า 1 กิโลเมตร และเกิดเป็น ลักษณะภูมิประเทศแบบเขายอดราบ บ่งบอกว่าเปลือกโลกมีการยกตัวในแนวดิ่งทำให้เกิดภูเขาหิน และทำให้หินทรายแตกอย่างมีระบบ
    หินทรายที่มีระนาบแตกที่เป็นระบบ จะผุ-กร่อน-ละลาย กลายเป็นลานหินแตก และคงเหลือหินทรายที่คงทนต่อการผุพัง เป็นลานหินปุ่ม ในบางครั้งหินทรายที่มีระนาบแตกเฉพาะเกิดการผุพังไม่มากนัก โผล่ให้เห็นด้านข้าง มีลักษณะคล้ายหินสมอง หรือคล้ายกับหมอนหินหลายใบที่วางตัวซ้อนกัน


วีดิทัศน์ เรื่องบันทึกภูหิน