เนื้อหา

     แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านี้คัดเลือกจากแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ  ภายในพื้นที่ลานหินแตก และลานหินปุ่ม แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยานี้ตั้งอยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
     ลักษณะภูมิประเทศของแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาภูหินร่องกล้าเป็นส่วนด้านตะวันตกเฉียงเหนือของยอดภูหินร่องกล้า(ยอดภูสูง 1,617 เมตร จากระดับน้ำทะเล) ในบริเวณด้านที่อยู่ติดกับหน้าผาชัน โดยทั่วไปพื้นที่ลานหินแตก และลานหินปุ่ม เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบมีความสูงประมาณ 1,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล (รูปที่ 1)

รูปที่ 1: ลักษณะภูมิประเทศ เส้นทางที่ตั้งของ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า แหล่งเรียนรู้ลานหินแตก และลานหินคมนาคม และปุ่ม

     การศึกษาแหล่งเรียนรู้ลานหินแตก และลานหินปุ่ม ทำได้สะดวก ด้วยแหล่งเรียนรู้ทั้งสองตั้งอยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติฯ และมีถนนลาดยางตัดผ่าน  ฤดูแล้งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ แต่เมื่อสภาพพื้นที่เปียกชื้น (หมอก หรือฝน) ต้องระมัดระวัง พื้นหินบางบริเวณที่ลื่น และควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากร่องแตกที่เกิดในหินบางร่องทั้งกว้าง และลึก ควรเดินศึกษาในทางที่ทางอุทยานฯ ได้สร้างขึ้นเท่านั้น


วีดิทัศน์ เรื่องมุ่งสู่ภูหินด้วยหัวใจที่เป็นนักสืบ