เนื้อหา

วิดีทัศน์ เรื่อง กิจกรรม ใช่แร่ดีบุกหรือไม่?

อุปกรณ์
     1. ถ้วยสังกะสีหรือสังกะสีขี้กบ
     2. ตัวอย่างแร่ดีบุกที่ต้องการตรวจสอบ
     3. กรดเกลือเจือจาง
     4. น้ำสะอาด

วิธีทำกิจกรรม
     1. นำตัวอย่างแร่ดีบุกที่ต้องการตรวจสอบใส่ในถ้วยสังกะสี หรือวางบนสังกะสีขี้กบ
     2. หยดกรดเกลือเจือจางลงบนตัวอย่างแร่
     3. เทน้ำสะอาดลงบนเม็ดแร่เพื่อล้างกรดเกลือออก สังเกตผล

คำถามท้ายการทดลอง
     แร่ที่นำมาตรวจสอบเป็นแร่ดีบุกใช่หรือไม่ ทราบได้อย่างไร