เนื้อหา

     ทั้งแร่ดีบุกและแร่ชีไลต์ที่ผ่านการแยกมาแล้วยังเป็นแร่ที่มีแร่อื่น ๆ เช่น มีแร่การ์เนต ปนอยู่ด้วย จึงต้องนำไปแยกเอาแร่การ์เนต ออกจากแร่ดีบุกและชีไลต์ เนื่องจากแร่การ์เนตเป็นแร่ที่แม่เหล็กดึงดูดได้ จึงใช้แม่เหล็กเป็นเครื่องมือ ดึงดูดแร่การ์เนต ทำให้ได้แร่ดีบุกและแร่ชีไลต์ที่สะอาดมากขึ้น พร้อมที่จะส่งจำหน่ายได้

วิดีทัศน์ เรื่อง การแยกแร่แม่เหล็กออกจากดีบุกและชีไลต์