เนื้อหา

     แร่ที่ผ่านการคัดขนาดแล้ว ยังเป็นแร่ดีบุกและแร่ชีไลต์ปนกันอยู่ จึงต้องนำเม็ดแร่ทั้งหมดไปแยกดีบุกและชีไลต์ออกจากกัน โดยใช้วิธีการทางไฟฟ้าสถิต ทำให้แร่ชีไลต์และดีบุกเกิดประจุไฟฟ้า แล้วใช้เครื่องกำเนิดประจุไฟฟ้าพลังงานสูง ดึงดูดหรือผลักให้แร่แต่ละชนิดแยกออกจากกันไปคนละทาง

วิดีทัศน์ เรื่อง การแยกดีบุกและชีไลต์ออกจากกัน