เนื้อหา

     แร่ที่ผ่านการย่างแร่หรือรับความร้อนมาจนแห้งสนิทแล้ว จะถูกนำไปคัดขนาดด้วยตะแกรงสั่น เม็ดแร่ที่มีขนาดใหญ่เกินกำหนด จะถูกนำไปเข้าเครื่องบดและนำมาคัดขนาดใหม่

วิดีทัศน์ เรื่อง การคัดขนาด