เนื้อหา

     แร่ที่ขนมาจากรางกู้แร่จะเริ่มจากการล้างทำความสะอาดให้ดิน ทรายและเศษหินที่ติดมาหลุดออกไปจนหมด แล้วนำแร่ที่ผ่านการล้างทำความสะอาดแล้ว เข้าสู่กระบวนการต่อไป คือ การนำไปให้ความร้อนโดยใช้วิธีเดียวกับการคั่วในกระทะเหล็กขนาดใหญ่ จนแร่ทั้งหมดแห้งสนิท เรียกว่า การย่างแร่

วิดีทัศน์ เรื่อง การแยกสิ่งเจือปนออกจากแร่และการย่างแร่