เนื้อหา

     แร่ที่ได้มาจากรางกู้แร่ ยังเป็นแร่ที่มีดิน ทราย ปนอยู่และมีแร่หลายชนิดอยู่ปะปนกัน นอกจากแร่ดีบุกและแร่ชีไลต์แล้ว ยังมีแร่อิลมิไนต์ การ์เนต ซีโนไทม์ โมนาไซต์ และไพไรต์ปนอยู่ด้วยเล็กน้อย ขั้นต่อไปจึงต้องมีการแต่งแร่ เพื่อให้ได้เฉพาะแร่ดีบุกและแร่ชีไลต์ ต่อไป

วิดีทัศน์ เรื่อง ทำไมต้องแต่งแร่