เนื้อหา

วิดีทัศน์ เรื่อง รางกู้แร่

     การทำเหมืองแร่ดีบุกในประเทศไทยมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และลักษณะของแหล่งแร่ การทำเหมืองดีบุกที่บ้านบ่อแก้วใช้วิธีทำเหมืองหาบ (Openeast Or Open - Cut Mining) ซึ่งเป็นการทำเหมืองที่ต้องใช้แรงคนงานจำนวนมาก โดยขุดเปลือกดิน หาบดินขึ้นลงเป็นแถวเพื่อนำไปเทในรางล้างแร่ และแยกเอาเนื้อแร่ออก เดิมใช้อุปกรณ์จอบ เสียม บุ้งกี๋ แต่ปัจจุบันใช้เครื่องเจาะระเบิด รถตัก รถบรรทุก เครื่องบดย่อย แล้วนำไปเทในรางล้างแร่และใช้อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ แต่งแร่ จนได้แร่ดีบุกและแร่ชีไลต์เพื่อส่งจำหน่ายต่อไป

     เนื่องจากกระแสน้ำที่ใช้ในรางกู้แร่ไหลแรงมาก จึงมีแร่บางส่วนถูกพัดพาหลุดไปจากรางกู้แร่พร้อมกับดินทราย แร่ที่หลุดจากปลายรางกู้แร่นี้จะใช้ “เลียง” ตักทั้งดินทรายและแร่ นำมาร่อนในน้ำ จนเหลือแต่แร่อยู่ในเลียง