เนื้อหา

     การทำเหมืองแร่ดีบุกในประเทศไทยมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และลักษณะของแหล่งแร่ การทำเหมืองดีบุกที่บ้านบ่อแก้วใช้วิธีทำเหมืองหาบ (Openeast Or Open - Cut Mining) ซึ่งเป็นการทำเหมืองที่ต้องใช้แรงคนงานจำนวนมาก โดยขุดเปลือกดิน หาบดินขึ้นลงเป็นแถวเพื่อนำไปเทในรางล้างแร่ และแยกเอาเนื้อแร่ออก เดิมใช้อุปกรณ์จอบ เสียม บุ้งกี๋ แต่ปัจจุบันใช้เครื่องเจาะระเบิด รถตัก รถบรรทุก เครื่องบดย่อย แล้วนำไปเทในรางล้างแร่และใช้อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ แต่งแร่ จนได้แร่ดีบุกและแร่ชีไลต์เพื่อส่งจำหน่ายต่อไป

วิดีทัศน์ เรื่อง การทำเหมืองหาบ