เนื้อหา

     เริ่มต้นจากจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่ – ฝาง เป็นระยะทาง 17 กิโลเมตรจากนั้น เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 1096 ไปตามเส้นทางคดเคี้ยวบนภูเขาอีก 35 กิโลเมตรก็ถึงอำเภอสะเมิง แล้วเดินทางต่อไปตามถนนขนาดเล็กอีก 27กิโลเมตร จะถึงบ้านบ่อแก้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งเหมืองแร่ดีบุกรวมระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงเหมืองแร่ดีบุกที่บ้านบ่อแก้ว ประมาณ 79 กิโลเมตร

วิดีทัศน์ เรื่อง ไปเหมืองแร่ดีบุกกันเถอะ