เนื้อหา

     เหมืองแร่ดีบุกของบริษัทเชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จำกัด เป็นเหมืองแร่ที่ยังดำเนินการขุดแร่ดีบุกและแร่ชีไลต์ เพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเชียงใหม่ค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย บริเวณเหมืองแร่ดีบุก เป็นพื้นที่ส่วนขอบของหุบเขาที่ต่อเนื่องถึงไหล่เขา มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,100 – 1,300 เมตร มีลำน้ำห้วยพระเจ้า ไหลผ่านพื้นที่ใกล้เคียงเหมือง มีการทำทำนบกั้นน้ำไว้เป็นขั้น ๆ เพื่อเก็บน้ำและสูบขึ้นมาใช้ในการทำเหมืองแร่