เนื้อหา

     การเดินทางขึ้นสู่อวกาศนั้นเป็นสิ่งที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน เช่นเดียวกันกับนักบินอวกาศหญิงของไทยคนแรก ซึ่งบุคคลท่านนี้ก็ใฝ่ฝันเช่นกัน จนกระทั่งบุคคลท่านได้มีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปในอวกาศในโครงการ AXE Apollo Space Academy บุคคลท่านนี้ก็คือ คุณพิรดา เตชะวิจิตร์  ซึ่งเป็นตัวแทนคนไทยที่ได้ไปท่องอวกาศ โดยคุณพิรดาสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากนั้นได้รับทุนการศึกษาภายใต้ THEOS Operation Training Program (TOTP) ของโครงการพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย หรือดาวเทียมไทยโชต เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านดาวเทียมที่สถาบัน ISAE ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) คุณพิรดามีความสนใจในทางด้านอวกาศและอยากเป็นนักบินอวกาศมาโดยตลอด รวมทั้งมีคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณพิรดาเดินตามความฝัน ก็คือ นักบินอวกาศหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ “คุณ ยี โซฮยอน” 

     จากที่กล่าวมาข้างต้นว่าคุณพิรดาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนคนไทยในโครงการ AXE Apollo Space Academy นั้น โครงการนี้เป็นการคัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะเดินทางไปอวกาศด้วยยาน LYNX MARK II  (ลิงซ์ มาร์ค ทู) ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกคุณพิรดาและทีม จะต้องฝึกภารกิจหลัก 3 ภารกิจ คือ 

          - Air combat หรือ ภารกิจ “G Centrifuge”  เป็นการฝึกนั่งเครื่องบินในห้องนักบินในสภาวะการขับขี่ยานขึ้นสู่อวกาศจริงแบบซิมูเลเตอร์ เพื่อทดสอบสภาวะร่างกายและลองเปิดรับประสบการณ์จริงภายใต้แรงดันสูงสุดถึง 4.5 จี ทดสอบบินจริงบนเครื่องบินความเร็วมากกว่าความเร็วเสียง พร้อมกลับหัวกลางอากาศ  ซึ่งระหว่างฝึกปฏิบัติภารกิจนี้ จะรู้สึกว่าเลือดมันไหลเวียนลงไปที่เท้า เหมือนโดนฉุดกระชากลงไป ซึ่งจะส่งผลให้หน้ามืด เพราะฉะนั้นผู้ฝึกต้องพยายามเกร็งไม่ให้เลือดลงไปเยอะ  ต้องใช้พลังงานสูงและร่างกายต้องฟิตและแข็งแรงมากๆ

          - ภารกิจสภาวะไร้น้ำหนัก หรือ Zero G  Flight ไฟลต์บินเป็นโค้งพาราโบลา ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่สามารถทำได้บนพื้นโลกปกติ เป็นหนึ่งในบททดสอบของผู้ชนะการแข่งขัน EXE Apollo เพื่อฝึกซ้อมร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนจะเดินทางไปสัมผัสสภาวะไร้น้ำหนักในห้วงอวกาศ โดยภารกิจนี้ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่เข้มข้นและยากอีกทั้งเป็นประสบการณ์ที่หาบนโลกไม่ได้

          - ภารกิจฝึกในเครื่อง G Force คือฝึกให้อยู่ในเครื่องให้เราลองอยู่ในแรงเหวี่ยง นอกจากผ่านการฝึกภารกิจทั้ง 3 ภารกิจแล้ว อีกหัวใจหลักของการฝึกนี้ก็คือ การทำงานเป็นทีมเวิร์ก รวมถึงสภาวะการเป็นผู้นำที่ทุกคนต้องมี นอกจากนี้ยังต้องมีการฝึก Astronaut Assault Course คือการฝึกความแข็งแกร่งของร่างกาย ในเรื่องของความกล้าหาญ  เสมือนการฝีกในค่ายทหาร เช่น ปีนผาจำลอง วิดพื้น 50 ครั้ง ซิตอัพ 50 ครั้ง กระโดดข้ามรั้ว กระโดเชือก ซึ่งเป็นภารกิจที่ถือว่าหนักมาก

     ดังนั้น การเรียนรู้ทางด้านอวกาศนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก หากบุคคลท่านใดสนใจที่จะเรียนรู้ในศาสตร์ทางด้านในปัจจุบันประเทศไทยและต่างประเทศต่างก็มีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านนี้ ซึ่งการพัฒนากำลังคนและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จะช่วยให้ประเทศมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


วีดิทัศน์ เรื่องนักบินอวกาศหญิงคนแรกของไทย